تعرفه خدمات طراحی وب سایت

 

 
 
box1

پلن استیل

1/890/000تومان

 
گرافیک اختصاصی
تعداد صفحات 5 عدد
ولکام اسکرین  
صفحه در حال ساخت
صفحه وبلاگ یا رخدادها
ورود مطالب به صفحات
عناصر متحرک
گالری تصاویر
فرم اشتراک خبرنامه
سرویس خبرنامه
تعداد پست الکترونیک 2 عدد
فرم تماس با ما
فرم های اختصاصی
طراحی ریسپانسیو
تهیه سایت مپ برای گوگل
تدوین کلمات کلیدی
تعداد زبان 1 عدد
فروشگاه آنلاین
پشتیبانی از زمان تحویل سایت
تعداد دامین 1 عدد (ir.)
مقدار فضای هاست 500 مگابایت
پیشنهاد کاربری وب سایت شخصی
box2

پلن برنزی

2/990/000تومان

گرافیک اختصاصی
تعداد صفحات 10 عدد
ولکام اسکرین
صفحه در حال ساخت
صفحه وبلاگ یا رخدادها
ورود مطالب به صفحات
عناصر متحرک
گالری تصاویر
فرم اشتراک خبرنامه
سرویس خبرنامه
تعداد پست الکترونیک 4 عدد
فرم تماس با ما
فرم های اختصاصی
طراحی ریسپانسیو
تهیه سایت مپ برای گوگل
تدوین کلمات کلیدی
تعداد زبان 1 عدد
فروشگاه آنلاین
پشتیبانی از زمان تحویل سایت 1 ماه
تعداد دامین 1 عدد (ir.)
مقدار فضای هاست 1000 مگابایت
پیشنهاد کاربری شرکتی کوچک
box3

پلن نقره ای

3/990/000تومان

 
گرافیک اختصاصی
تعداد صفحات دلخواه
ولکام اسکرین
صفحه در حال ساخت
صفحه وبلاگ یا رخدادها
ورود مطالب به صفحات
عناصر متحرک
گالری تصاویر
فرم اشتراک خبرنامه
سرویس خبرنامه
تعداد پست الکترونیک 6 عدد
فرم تماس با ما
فرم های اختصاصی
طراحی ریسپانسیو
تهیه سایت مپ برای گوگل
تدوین کلمات کلیدی
تعداد زبان 2 عدد
فروشگاه آنلاین نسخه معمولی
پشتیبانی از زمان تحویل سایت 3 ماه
تعداد دامین 2 عدد (ir / .com.)
مقدار فضای هاست 1500 مگابایت
پیشنهاد کاربری شرکتی متوسط
box4

پلن طلایی

5/690/000تومان

 
گرافیک اختصاصی
تعداد صفحات دلخواه
ولکام اسکرین
صفحه در حال ساخت
صفحه وبلاگ یا رخدادها
ورود مطالب به صفحات
عناصر متحرک
گالری تصاویر
فرم اشتراک خبرنامه
سرویس خبرنامه
تعداد پست الکترونیک 10 عدد
فرم تماس با ما
فرم های اختصاصی
طراحی ریسپانسیو
تهیه سایت مپ برای گوگل
تدوین کلمات کلیدی
تعداد زبان 3 عدد
فروشگاه آنلاین نسخه پیشرفته
پشتیبانی از زمان تحویل سایت 1 سال
تعداد دامین 2 عدد (ir / .com.)
مقدار فضای هاست 2000 مگابایت
پیشنهاد کاربری شرکتی بزرگ
ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.